บริการซ่อมบำรุง​

หากมีข้อมูลสำคัญก่อนส่งซ่อม กรุณาสำรองข้อมูลด้วยตนเอง

การดำเนินการบำรุงรักษาอาจล้างข้อมูลทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพื่อยืนยัน